Застраховки

"Макс Травел" ООД осигурява на всички туристи застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" на застрахователна компания "Групама Застраховане" ЕАД. Застраховката е в сила по време на пътуването извън България. Тя не покрива хронични и стоматологични случаи и професионални заболявания. Туроператорът е сключил застрахователен договор "Отговорност на туроператора" по чл. 42 със застрахователна компания "Групама Застраховане" ЕАД.

transport
transport
transport
transport